НВЧ-компоненти:
Виробники ВЧ- та НВЧ техніки
 

На сьогоднішній день у всьому світі техніка НВЧ знаходить все більш широке використання в різних областях: в науці й техніці, народному господарстві й медицині, зв'язку, навігації й керуванні, радіолокації, телебаченні, мікроелектроніці, а також в широкому спектрі виробів спеціального призначення, аерокосмічній галузі та в побуті.

Не секрет, що найбільший розвиток отримала техніка НВЧ завдяки новітнім розробкам і досягненням у військовій і космічній промисловості. Широкі спільні програми з освоєння і вивчення космосу, створення найпотужніших систем і комплексів для спецвикористань дозволили створити цілий ряд цікавих і перспективних приладів, матеріалів і компонентів НВЧ і зробити ряд унікальних відкриттів в цій області у світі.

Напрямок НВЧ-техніки й електроніки охоплює широкий спектр виробів (приладів, компонентів, пристроїв, модулів та підсистем) в діапазоні частот від 100 МГц до 1000 ГГц.

Україна має високий науково-технічний потенціал в галузі електронної НВЧ техніки.

В Україні зосереджено основний науково-технічний потенціал, який визначає ідеологію та рівень розробок в міліметровому і субміліметровому діапазоні хвиль. Вироби НВЧ-техніки, створені в Україні, не поступаються, а в більшій частині перевершують за своїми технічними характеристиками кращі зразки виробів зарубіжних фірм. Унікальний науково-технічний потенціал України в області міліметрових і субміліметрових технологій поступово стає основою експорту наукомістких конкурентоспроможних виробів і технологій для приладобудування, радіолокації, навігації, засобів зв'язку і передачі інформації, радіомовлення, телемовлення, мобільного стільникового, радіорелейного і супутникового зв'язку, авіації, космосу, медицини та автомобілебудування.

Державна Програма розвитку техніки і технологій НВЧ в Україні передбачає розвиток і підтримку за такими ключовими напрямами:

  • розробка новітніх технологій НВЧ-електроніки і приладобудування;
  • впровадження сучасних технологій в області телекомунікацій, НВЧ-зв'язку і телебачення;
  • розробка, поставка і застосування твердотільних НВЧ-компонентів в космічних системах, авіації і для спецзастосувань
  • розробка, модернізація та застосування сучасної елементної бази НВЧ-напівпровідникових і електровакуумних технологій;
  • Розробка та впровадження сучасних технологій в галузі стандартизації, метрологічного та інформаційного забезпечення.

Важливим загальним результатом Програми є підтримка і збереження науково-технічного потенціалу, залучення молодих фахівців, підготовка кваліфікованих кадрів, забезпечення наступності розвитку НВЧ-електроніки і приладобудування.

ТОВ "Віаком" забезпечує поставку новітніх НВЧ-компонентів, приладів і матеріалів від провідних світових виробників з 1997 року і забезпечує максимальну технічну підтримку замовника.

Терміни поставки, при наявності на складі у виробника, складають 3-4 тижні.